Lovaskultúra oktató

A Lovassportok Csoport elsődleges feladata a Lovaskultúra oktató szakirányú továbbképzési szak teljeskörű szervezése és működtetése. Ezen kívül szervezési és oktatási feladatokat látunk el az edzői szakok lovassport szakirányain, az OKJ lovas sportoktató és lovas sportedző tanfolyamokon, valamint a Rekreáció mesterszak lovas táborainál.

Kapcsolattartó/szakfelelős:

Balog Orsolya

Csoportvezető

K2/II/14
balog.orsolya@tf.hu | +36-1-488-1590, +36-30-683-8520

Zupán Péter

Szakmai vezető, tanszéki mérnök

SZT K2/II/14
+36-30-966-6116 | zupan.peter@tf.hu

Száz Petra

Lovaskultúra oktató, nyelvtanár

K2/II/14
+36-70-378-6844, +36-1-488-1580 | lovaskultura@tf.hu

Olcsváry-Vecsernyés Dóra

Ügyvivő szakértő

K2/II/14
+36-1-488-1590; +36-70-378-6844 | lovaskultura@tf.hu

Dr. Karády-Protzner Anna Gabriella

Egyetemi adjunktus

K2/II/14
+36-1-488-1580 | protzner.anna@tf.hu
Fogadó óra: kedd 11:30-13:30 | csütörtök 10:00-11:30

Fogadó óráink (előzetes bejelentkezés ajánlott!)

 • Zupán Péter: szerda 12.30-14.00
 • Balog Orsolya: szerda 12.30-14.00
 • Száz Petra: kedd 13:30-15:00 | csütörtök 10:00-11:30

A Lovassportok Csoport bemutatkozása

A Lovaskultúra Szakcsoport 2006-ban alakult szervezeti egység a TF-en. Létrejöttét a 2005-ben alapított Lovaskultúra oktató szakirányú továbbképzés indokolta, mely a szakcsoport névadója is volt egyben. Eleinte a Rekreáció, később a Küzdősportok, majd az Atlétika Tanszékhez tartoztunk, 2008-tól a Testnevelési Egyetem újra önállóvá válásáig pedig az Egészségtudományi Tanszék vette gondozásába a Szakcsoportot. Jelenleg a Sportági Intézet keretében működünk.

Kezdetben a Lovaskultúra oktató szak alapítói vezették a Szakcsoportot, feladatuk főként a Lovaskultúra oktató szak szervezése volt. Dobozy László, a TF akkor már nyugalmazott tudományos főmunkatársa oktatásszervezőként és Maus Gotthárd szakvezetőként jelentős szakmai és anyagi ráfordítással megszilárdította a szak helyzetét, megalapozta a sikeres működésünket, és elindított négy évfolyamot.

Zupán Péter és Páska Ildikó a kezdetektől tanárai és szervező kollégái voltak a Szakcsoportnak. Szaktudásuk, a lovassportokban elért eredményeik, a Magyar Lovas Szövetségben vállalt tisztségeik, és remek kapcsolati rendszerük komoly hátteret biztosítottak a képzésünk szélesebb körben történő megismertetéséhez és elfogadtatásához.

A Lovaskultúra Szakcsoport vezetői teendőit 2008-tól 2014-ig Dr. Faludi Judit docens asszony vette át, és a Testnevelési Egyetem újra önállóvá válásáig az Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék védőszárnyai alá került a csoport. Ez idő alatt a Lovaskultúra oktató szakirányú továbbképzés szakvezetőjeként elősegítette a képzés változó jogszabályi környezetnek és a belső elvárásoknak megfelelő megújulását. Vezetői tevékenységének köszönhetően a lovardák nyilvántartásba vételéhez szükséges végzettségek között elismerték a lovaskultúra oktatói végzettséget. Az ő munkájának eredménye az is, hogy a BSc edző képzésben nem pusztán lovas edzői, hanem lovassport szakágak szerinti képzést és képesítést kaphassanak a hallgatók, így a hivatalos szakágakon túl a lovasíjász szakedzői képesítés is megszerezhető a TF-en.

Dr. Tóth Miklóssal, a tanszék vezetőjével közösen hatalmas erőfeszítéseket tettek a Szakcsoport és a lovas képzések fejlesztéséért. Munkájuk gyümölcse, hogy a Testnevelési Egyetem Doktori Iskolájában Lovaskultúra altémában lehet doktori fokozatot szerezni, ami szintén egyedülálló az országban. 2009-ben a Szakcsoport kezdeményezésére létrejött a „Konzorcium a lovas képzésért”, mely az első szakmai összefogás a lovas képzésekben érdekelt felsőoktatási intézmények és a Magyar Lovassport Szövetség között. Elismert szakemberként dolgoznak ma már a nálunk végzett lovaskultúra oktatók és szakági lovas szakedzők.

Dóka Ágnes 2009 elején csatlakozott a Szakcsoporthoz, mint tanulmányi ügyintéző és oktatásszervező. Ugyanettől az évtől a megnövekedett feladatokra tekintettel Pálinkás Anna segített be a szervezési munkákba. Mindketten elvégezték a Lovaskultúra oktató szakot, így hallgatói szemmel is átlátják a folyamatokat. Anna munkáját 2013 szeptemberében Balog Orsolya vette át, aki az oktatás mellett részmunkaidőben foglalkozik az OKJ és egyetemi lovas edzői képzések szervezésével.

Az évek során kiváló csapatmunka alakult ki, és ennek köszönhető, hogy a Lovaskultúra oktató szak ma Magyarország legsokoldalúbb, törvényi és sportszövetségi szinten is elismert lovas-szakember képzése. A lovaglás és lovastábor-szervezés ismeret szintű oktatása bekerült a rekreációs képzések tematikájába. 2009-ben sikeresen megújult a Testnevelő-edző alapszak lovassport szakiránya, ahol szakági végzettséget szerezhettek a hallgatók.

A Testnevelési Egyetem önállóvá válása több tekintetben is változásokat hozott. Az új egyetemi struktúrában a Sportági Intézet alá kerültünk Lovassportok Csoport elnevezéssel. Faludi Judit nyugdíjba vonulása után Dr. Protzner Anna vette át a csoport vezetését. A teljes képzési palettát érintő szakfejlesztések nyomán az OKJ sportoktató és sportedző képzés a 2015-ös tanévben, a Lovaskultúra oktató szakirányú továbbképzés 2016 nyarán került átdolgozásra a törvényi és minőségirányítási elvárásoknak megfelelően. A BSc Testnevelő-edző képzés helyett a 2017/18-as tanévtől már önálló BA Edzői szak indul, különválva a Testnevelő tanár képzéstől, mely a továbbiakban osztatlan formában kerül meghirdetésre. A szakirányú továbbképzések saját tanulmányi előadót kaptak, a kommunikációnkat pedig a Marketing Igazgatóság segíti. Páska Ildikó a továbbiakban az Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék állományában dolgozik, elérhetőségei a tanszék weboldalán megtalálhatók.

Egészségügyi alkalmassági igazolás: Egészségügyi alkalmassági igazolás nyomtatvány

(a felvételi vizsgára kérjük, mindenki hozza magával az igazolást)

Jelentkezés

Felvételi követelmények

 1. Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél bármilyen tudományterületen (hagyományos, BSc, BA, MSc, MA)
 2. A felvételi vizsgán az A1-es díjlovagló feladat korrekt bemutatása (edzői segítséggel ajánlott felkészülni)
 3. Házi- vagy sportorvos által igazolt, lovagláshoz megfelelő fizikai és egészségi állapot

Időpontok

 • Felvételi időpontja: 2024.06.05.
 • Jelentkezési határidő: 2024.05.24

Jelenkezés menete

A Lovaskultúra oktató szakra jelentkezni a határidőben kitöltött jelentkezési felületen keresztül lehet.

Figyelem! A szakirányú továbbképzésre NEM a rendes felvételi eljárás keretében kell jelentkezni!

Felvételi vizsga

 • Ruházat: alkalomhoz illő, normál lovas ruházat (kobak, lovasnadrág, csizma, ing, stb.), de nem kötelező a versenyfelszerelés.
 • A felvételi vizsgára lovat biztosítunk, de igény szerint saját lóval is lehetséges a vizsgát teljesíteni.
 • Felvételi vizsga díja: 5 000 (saját lóval 3 000) forint, melyet a vizsga megkezdése előtt a helyszínen, készpénzben kérünk rendezni.
 • A gyakorlati felvételi vizsga alól felmentést kap az, akinek van rajtengedély vizsgája a 3 olimpiai szakág bármelyikéből (díjugratás, díjlovaglás, lovastusa). A felvételin és a motivációs beszélgetésen ez esetben is részt kell venni, a felvételi díja 3 000 forint. A jelentkezési laphoz kérünk csatolni egy a Magyar Lovassport Szövetség által kiállított igazolást, melyen szerepelnek a vizsgázó adatai, a REV megszerzésének időpontja és a teljestett szakág.
 • A felvételivel és a képzéssel kapcsolatban érdeklődni lehet a szakirányú továbbképzési szak szervezőjénél! Olcsváry-Vecsernyés Dóra: +36-1-488-1590 (K-Cs 10:30-14:30) | +36-70-378-6844 (H-P munkaidőben)

A felvételi vizsgaprogram

A1 Díjlovagló feladat (időtartam kb. 3 perc 30 mp, 20×40 négyszög)

 • 1.
  • A Belovaglás munkaügetésben
  • X Állj, köszönés, munkaügetésben elindulni
  • C Jobb kézre
 • 2.
  • M-K Átlóváltás, az ügetőlépéseket megnyújtani könnyűügetésben
  • K Munkaügetés, tanügetés
 • 3.
  • F-M Egyszerű kígyóvonal a hosszúfal mentén
 • 4.
  • H-F Átlóváltás, az ügetőlépéseket megnyújtani tanügetésben
  • F Munkaügetés
 • 5.
  • A Középlépés
 • 6.
  • K-B-M Félátlóváltás középlépésben M-ig
 • 7.
  • M Munkaügetés
 • 8.
  • C Munkavágta, nagykör 1x
  • C Egyenes
 • 9.
  • H-F Átlóváltás
  • X Munkaügetés
  • F Munkavágta
 • 10.
  • K-H Vágtaugrásokat megnyújtani
  • H Munkavágta
 • 11.
  • C Nagykör 1x
  • C Egyenes
 • 12.
  • M-K Átlóváltás
  • X Munkaügetés
 • 13.
  • A Középből
  • X Állj, köszönés
 • Középlépés, szárakat a kézből kirágatni, a négyszöget A-nál lépésben, hosszú száron elhagyni.

A munkaügetést tanügetésben kérjük végrehajtani!

Értékelési szempontok

 1. Lovas ülése
 2. Segítségadások, befolyás a lóra
 3. A feladatok végrehajtásának pontossága
 4. Összbenyomás

A díjlovas négyszög

Dokumentumok

Óraadó tanárok

 • Dr. Bába András: lóegészségtan
 • Dr. Balogh Réka: lovaságazat jogi szabályozása
 • Boros Sándor: szakmai gyakorlat (Debreceni Lovasakadémia)
 • Bozori Gabriella: lovasterápia, gyógylovaglás
 • Dallos Zsófia: díjlovaglás
 • Dr. Derzsy Béla: gimnasztika, edzéselmélet
 • Dvoracsek György: lovaspóló
 • Dr. Faludi Judit: humán anatómia
 • Fülöp Bálint: lovas vállalkozások gazdálkodása
 • Gillich Sándor: őseink lova
 • Győrffy-Villám András: huszárhagyományok, lovastúra-vezetés
 • Hansághy Péter: marketing a lovasturizmusban
 • Horányi Zsolt: oktatás-nevelés módszertan
 • Dr. Kälbli Katalin: gyógypedagógia alapjai
 • Kassai Lajos: lovasíjászat
 • Keresztes Krisztina: erőszakmentes lókiképzés
 • Kiss István: pályaépítés a díjugrató szakágban
 • Krebs András: lósportok
 • Kurcsics István: westernlovaglás
 • Dr. Langer Dóra: lóegészségtan, teljesítményvizsgálatok
 • Lezsák Levente: lovaskultúra alapjai
 • Dr. Major László: lovas rendezvények biztonságtechnikája
 • Dr. Mihók Sándor: lótenyésztési ismeretek
 • Pénzes Gábor: barokk lovaskultúra
 • Dr. Sótonyi Péter: lóanatómia
 • Dr. Reinitz László: lóanatómia
 • Suta Éva: takarmányozástan
 • Szabó Pál: fogathajtás
 • Dr. Szentes Annamária: ló asszisztált pszichoterápia
 • Szeles Tünde: lovas vállalkozások menedzsmentje
 • Szladek Róbert: csikóshagyományok, méneslátogatás (Hortobágy Mátai Ménes)
 • Tuska Pál: lovastusa
 • Dr. Varga Katalin: távlovaglás
 • Vér Imre: lovas balesetvédelem, lovas tájékozódási ismeretek

Mely területeken hasznosíthatod a lovaskultúra oktató végzettségedet?

Sport – lovasoktatás,  edzésvezetés, versenyeztetés

A Magyar Lovassport Szövetség az edzői regisztrációhoz szükséges szakmai végzettségként ismeri el, valamint a nálunk végzett szakemberek külön vizsga és kötelező továbbképzések nélkül regisztrálhatnak lovasiskolai oktató-futószárazónak.

Szabadidő és turizmus

Rekreációs célú lovas foglalkozások, táborok, lovastúrák szervezése, vezetése. A nálunk végzett szakember lovasturista-csoportokkal kapcsolatos tevékenységeket folytathat a sportképesítésekről szóló rendelet értelmében.

Szolgáltatás, létesítményüzemeltetés

A nálunk végzett szakember szakmai tevékenységért felelős vezető lehet, akár saját lovas vállalkozásában is, a lovas szolgáltatókról szóló rendelet szerint. A lovaskultúra oktató végzettség idén bekerül a termőföldvásárláshoz szükséges végzettségeket meghatározó kormányrendeletbe!

Oktatás-nevelés

Talán legfontosabb feladatunk a társadalom mélyebb rétegeihez is eljuttatni a múltunkhoz és hagyományainkhoz oly szorosan kapcsolódó lovaskultúrát. Ezzel megalapozható, hogy a jövőben is kiérdemelten viseljük a lovas nemzet megnevezést! A nálunk végzett szakember lovaskultúrával kapcsolatos tantárgyakat és ismereteket taníthat, akár általános-, közép-, és felsőoktatásban is a köznevelésről szóló törvény értelmében. A Kincsem Nemzeti Lovas Stratégiához kapcsolódó iskolai lovasoktatásban vezető szerepet tölthet be!

Kutatás és szaktanácsadás 

TDK, PhD, TF kutatólabor – Ha van egy jó témád, mi megadjuk hozzá a szervezeti keretet! A Testnevelési Egyetem Doktori Iskolája lovastudomány altémában is várja a doktori pályázatokat!

A nálunk végzett szakember állami és magánszektorban is keresett szakértő a lovaságazati projektek tervezésében és kivitelezésében.

A fentieken túl végzett hallgatóink közül néhányan a lovasterápia, a lótenyésztés, és az élsport területein is tevékenykednek. Az ezekhez szükséges speciális képzésekhez is remek alapot, kiegészítést nyújt a lovaskultúra oktató végzettség!

A képzés célja lovassportedzők képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, a sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. Képesek a klasszikus elvek alapján kezdő lovasok oktatására, fiatal lovak képzésére. Rendelkeznek olyan megfelelő koordináló, szintetizáló képességekkel, melyekkel a sportszervezetek, lovardák, lovasiskolák sportszakmai munkájának irányítását, szervezését, ellenőrzését képesek ellátni. Kompetenciáik birtokában saját választott szakágukban alkalmasak a különböző korosztályok munkájának összehangolására, kezdőtől a versenyző szintig, a korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas szintű sportági szakmai felkészítésére és versenyeztetésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A Magyar Lovassport Szövetség 4/2022/ I.15./E.h. határozata alapján, a 2022/2023-as tanévtől Ba Edző (lovassport) szakon, csak a díjugratás, díjlovaglás és lovastusa szakág kerül meghirdetésre.

A szakról röviden

 • A hallgatók, magas szintű ismereteket szereznek a klasszikus ló és lovas kiképzésről.
 • A díjugratás, díjlovaglás, lovastusa szakágakban edzői ismereteket sajátítanak el, melyek alkalmassá teszik őket a különböző utánpótlás korosztályok és felnőtt sportolók szakmai képzésére, fejlesztésére, versenyeztetésére.
 • Magas szinten ismerik szakáguk technikai, taktikai elemeit, azok oktatásának és alkalmazásának módszereit, valamint a legújabb nemzetközi trendeket.
 • Részletesen ismerik a humán és a ló anatómiáját, ló egészségvédelmét, ló tartását, takarmányozását. Továbbá a sportolók hosszú távú fejlesztésének elveit, módszereit, legyen szó lovasról, illetve lóról egyaránt.
 • Átfogó pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, etológiai tudásuk birtokában képesek az egyén és a ló fizikai felkészítése mellett, a mentális fejlesztésére is.
 • A 3 éves képzés során, 1,5 évig alapozó, klasszikus ismereteket szereznek a hallgatók a lovakkal, lovas oktatással kapcsolatban. Majd a 4. félévtől megkezdik szakági specializációjukat, díjugratás, díjlovaglás, lovastusa szakágakban.

Felvételi: 2021. június 15., Pannon Lovasakadémia Kaposvár

 • Felvételi követelmény >>>
 • Felvételi tájékoztató >>>
 • Felvételi napirend >>>

Államvizsga tételek >>>

Jelentkezés hamarosan

A lóval való foglalkozás és a lovaglás kiváló lehetőséget ad a testi, lelki, szellemi teljesítőképesség helyreállítására, és ez által komoly szerepet játszhat az egészség megőrzésében. A ló és környezete sok izgalmas és új lehetőséget ad mai világunkban a rekreációs szakembernek, hiszen nem csak kapcsolatot tud létesíttetni ember és állat között, hanem egy olyan mozgásformát tud megismertetni az általa foglalkoztatott emberekkel, amely nemcsak hogy különleges, hanem gyógyító erővel is bír (lovasterápia, hippoterápia).

A tábor célja, hogy a hallgató bepillantást nyerjen lovas létesítmények működésébe, a lovas foglalkozások gyakorlatába, ismereteket szerezzen lovastúrák, -táborok, -rendezvények szervezéséről, a megfelelő helyszín és szakemberek kiválasztásának módjáról. Gyakorlati tapasztalatot szerezzen a lovaglásról, lovakkal való foglalkozásról.

A tábor 3 napból áll, melyből 1 nap elméleti alapozó ismeretek tartalmaz, 2 nap lovardai gyakorlati jellegű oktatás. A tábor gyakorlati jeggyel zárul, a számonkérés módjáról a tábor első napján kapnak a hallgatók tájékoztatást.

Azoknak a hallgatóknak, akiknek van lovas felszerelése, hozza magával. Akinek nincs lovas felszerelése:

 • hosszú nadrág (nem csúszós „susogós” anyagú)
 • edző cipő (nem túl vastag talpú) vagy csizma/bakancs kis sarokkal (2-3 cm)
 • lehetőleg hosszú térdig érő zokni
 • melegben rövid ujjú póló (nem ujjatlan, nem vállpántos)
 • hidegebb időben megfelelő sportos réteges öltözék
 • esőkabát (eső az oktatást nem akadályozza)
 • Fejvédő használata a lovaglás során kötelező! Saját fejvédő használata javasolt pl. biciklis, görkorcsolyás, wakeboard (Akinek nincs, annak kobakot biztosítunk)

Szállás és étkezés

A táborokban ott alvás nem kötelező, étkezés önellátással. Helyszíntől függően van mindkettőre lehetőség, melyről részletes tájékoztatást a tábor előtt kapnak a hallgatók.

Egyéb

 • Bármilyen fegyelmezetlenség, nem egyetemi hallgatóhoz méltó magatartás következménye lehet, hogy a táborból a hallgatót elküldi az oktató, táborvezető. Ezt követően a hallgató a tantárgy aláírását nem kapja meg.
 • Ha a hallgató anyagi kárt okoz, a költséget meg kell térítenie.

További információ: lovaskultura@tf.hu

Aktuális órarend >>>

Jelentkezés hamarosan
Nyomtatás: