Vízi vándortábor-kísérő képzés

Vízi vándortábor-kísérő képzés (bejelentés alapján induló felnőttképzés)

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Vízi vándortábor-kísérő felnőttképzést szervez a természet, táborozás, vízi túrák iránt érdeklődők számára.

A képzés óraszáma: 40 óra (20 óra e-learning, 20 óra gyakorlat)

A képzés megnevezése: Vízi vándortábor-kísérő képzés

A képzés célja: érdeklődők felkészítése vízi vándortáborok során, a táborvezetők mellett kísérői feladatok elvégzésére.

A képzés célcsoportja: Minden olyan, 18. életévét betöltött személy, aki a Bejárható Magyarország vízi orientációs változatában kísérői megbízatást kap. Túraszakkörök, iskolai körök, civil és egyházi szervezetek, egyesületek, magánszemélyek.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

 • betöltött 18. életév
 • legalább középfokú végzettség (elfogadható dokumentumok: felsőoktatási oklevél/diploma, érettségi, szakmunkás/szakközépiskolai bizonyítvány)
 • legalább átlagos egészségügyi állapot igazolása háziorvos által (Az orvosnak arról kell igazolást kiállítania, hogy a jelentkező csoportos vándortáboros képzésen való részvételének egészségügyi akadálya nincs.)
 • alapszintű úszástudás (úszással kapcsolatos „előélet”, vagy igazolás kiadására jogosult úszómestertől vagy úszóedzőtől lehet a hivatalos igazolást beszerezni. Érdeklődni lehet az uszodáknál. 

Miért érdemes a képzésben részt venni?

A résztvevők:

 • Képesek lesznek a tanulók átlag életkorának megfelelő vízi vándortábor biztonságos és tartalmas levezetésére.
 • Megismerik és alkalmazzák a vízitúrázáshoz, táborozáshoz szükséges normákat, szabályokat, jogszabályokat.
 • Alkalmassá válnak a veszélyhelyzetek elkerülésére, az esetleg szükséges egészségügyi tennivalók kiválasztására és megvalósítására.
 • Szakszerűen használni tudják a vízitúra során a vízi sporteszközöket.
 • Lehetőség nyílik további programok keretében szakmai körökhöz csatlakozni.

A képzés lebonyolítása: A program döntően a résztvevők aktív tevékenységére, csoportos feladatmegoldására és gyakorlatokra épít. A hallgatók megismerik a vonatkozó szakirodalom jellemző és elérhető írott és elektronikus forrásait. A 40 órás képzés keretében a résztvevők terepi gyakorlatokon keresztül is megismerhetik a vízitúra- és táborvezetés releváns eszköztárát. A képzés során kialakulnak, fejlődnek a megvalósításhoz szükséges releváns kompetenciák.

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók:

A képzés minden résztvevőnek 20 óra e-learningen keresztül elsajátítandó anyagból, valamint 2 gyakorlati napból áll.

 • elmélet (e-learning)
 • gyakorlat (kötelezően választandó egy hétvége, vidéki helyszínen)

A képzés óraszáma: 40 óra (elmélet és gyakorlat)

Meghirdetett időpontok:

ELMÉLET (e-learning): az online tananyagot a választott gyakorlati képzés (hétvége) megkezdéséig kell teljesíteni.

GYAKORLAT (egy időpont és helyszín kötelezően választandó!) 2024. május 11-12. (Esztergom) VAGY 2024. június 1-2. (Poroszló)

JELENTKEZÉS a felnőttképzésre

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2024. április 21. 23:59

Az elméleti és gyakorlati képzés során az alábbi témakörök kerülnek sorra:

 • A továbbképzés rendszere és tematikája
 • Vízi turizmustevékenységek
 • Vízitúra története és hagyományok
 • A vízi turizmus jogi szabályozása
 • Kijelölt vándortábor útvonalak (évente újabb víztestekkel bővül)
 • Vándortábor pedagógiai koncepciója és feladatai
 • Biztonság, mentés, higiénia
 • Felkészülés és tervezés a vándortáborozásra
 • Terhelés-élettani, edzéselméleti folyamatok a vízitúrázás kapcsán
 • A magyarországi víztestek általános leírása, Duna-vízgyűjtő általános földrajza, vízrajza
 • A vízitúrázás, vándortáborozás térszínei, gyakorlati tapasztalatok
 • Evezés túrahajó típusokban (evezés, kormányzás elmélete és gyakorlata, versenytechnikák alkalmazása)
 • A vízitúrázás eszközei, hajóbeosztás, elhelyezkedés, a szerepkörök kialakítása
 • A vízitúrázás kialakult típusai, túratípusok jellemző összetevői
 • Szakmai kompetenciák (hajószállítás, optimális útvonal tartása, hatékony evezés, eredményes kormányzás, vészhelyzetek elkerülése, biztonsági követelmények betartása)
 • Teljesítménykritériumok (hajóba történő beszállás, átszállás, hajótípusok szerinti evezési technikák alkalmazása, haladási iránycélok elérése, haladás folyóvízen és állóvízen, kikötési technikák alkalmazása, víz- és időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodás, biztonságos segítési és mentési technikák begyakorlása)

Értékelések, vizsgák: A képzés írásbeli, szóbeli és gyakorlati (gyakorlatsor bemutatása a vízen) vizsgával zárul. A sikeres vizsgát tett hallgatók tanúsítványt kapnak a képzés elvégzéséről.

A képzés díja: kedvezményesen: 15.000.- Ft/fő. A képzés díja tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatás díját; a gyakorlati oktatás, szállás (1 éjszaka elhelyezéssel) és étkezés költségeit, a tananyagot és a vizsgadíjat.

A tanfolyammal kapcsolatos további információ: Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF), Továbbképző Központ (+36-30-176-6660)

A vízi vándortáborral, útvonalakkal kapcsolatban további információ: Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Továbbképző Központ | 1123 Budapest, Alkotás út 42-48. | Nyilvántartási szám: B/2021/001084 | +36-30-176-6660