Vándortábor-vezető pedagógus továbbképzések

A magyar kormány támogatásával létrehozott Vándortábor program régi hagyományokat elevenít fel, egyben új lehetőséget nyújt a hazai diákok számára, akik erdei és vízitúrázás közben fedezhetik fel Magyarország természeti és kulturális értékeit. A hegyek, völgyek és folyók legszebb szegleteit feltáró, változatos túrák a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és az Országos Erdészeti Egyesület szervezésében, együttműködésében valósulnak meg.

A vándortáborokra való jelentkezéssel párhuzamosan indulnak a kísérő pedagógusoknak szóló, akkreditált vándortábor-túravezetői tanfolyamok. A 30 órás tanfolyamot elvégző szakemberek számára ingyenes a vándortáborokon való részvétel és a táborozásért bruttó 130 000 forint megbízási díjban részesülnek, ha csoportot visznek a természetbe. A tanfolyamon többek között megismerik a túrázáshoz, táborozáshoz szükséges normákat, szabályokat és jogszabályokat, valamint felkészítik őket a veszélyhelyzetek kezelésére, az esetleg szükséges egészségügyi tennivalók megvalósítására, továbbá térképolvasói és tájékozódási gyakorlatra is szert tesznek.

A továbbképzésre az alábbiak jelentkezését várják:

 • Olyan pedagógusokat, akik potenciálisan kirándulásokat, túrákat, táborokat vagy vándortáborokat szerveznek
 • A Bejárható Magyarország kerettantervet bármely formában megvalósító iskolák pedagógusait, továbbá ökoiskolák pedagógusait, dolgozóit
 • Intézményi természetjáró túraszakkörök, civil és egyházi szervezetek, egyesületek, körök vezetőit és segítőit, amennyiben rendelkeznek megfelelő pedagógiai alapképzettséggel
 • A honismeretet előtérbe helyező, az egészséges életmódot preferáló intézmények dolgozóit
 • Cserkészvezetőket és szervezett természetjárókat

Minőségbiztosítás

 • Gyalogos vándortábor-vezető pedagógus továbbképzés >>>
 • Vízi vándortábor-vezető pedagógus továbbképzés >>>

 

Engedélyszám: B/2021/001084

Elérhetőség: +36-1-487-9286

Gyalogos vándortábor-vezető pedagógus továbbképzés

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem és az Országos Erdészeti Egyesület gyalogos vándortábor-vezető akkreditált továbbképzést szervez pedagógusok számára.

 • A továbbképzés nyilvántartási száma: A/10338/2022
 • A képzéssel megszerezhető kreditpontok száma: 30
 • A továbbképzés megnevezése: Gyalogos vándortábor-vezető
 • A továbbképzés célja: pedagógusok felkészítése természetjáró gyalogos vándortáborok vezetésére.
 • A továbbképzés célcsoportja:
  • Minden olyan pedagógus, aki potenciálisan kirándulásokat, túrákat, táborokat vagy vándortáborokat szervez.
  • A Bejárható Magyarország kerettantervet bármely formában megvalósító iskolák pedagógusai.
  • Intézményi természetjáró túraszakkörök, civil és egyházi szervezetek, egyesületek, körök pedagógus végzettséggel rendelkező vezetői, segítői.
  • Ökoiskolák pedagógusai, pedagógus végzettséggel rendelkező dolgozói.
  • A honismeretet előtérbe helyező, az egészséges életmódot preferáló intézmények pedagógus végzettséggel rendelkező dolgozói.
  • Pedagógus végzettséggel rendelkező cserkészvezetők, szervezett természetjárók.

A jelentkezés feltételei

 • egyetemi vagy főiskolai szintű tanári vagy tanítói szakon megszerzett pedagógusi diploma vagy oklevél.
 • legalább átlagos egészségügyi állapot igazolása házi/üzemi orvos által.

A továbbképzés óraszáma: 30 óra (elmélet és gyakorlat)

Miért érdemes a képzésben részt venni az érintett pedagógusoknak?

 • A kötelező pedagógus továbbképzésnek megfelelően biztosítják a kreditpontok megszerzését.
 • Táborszervezőként vagy kísérőként részt vehetnek az Országos Erdészeti Egyesület erdei vándortábor programjában. A képzést elvégző pedagógusok a táborozás teljes időtartamára bruttó 130 000 forint megbízási díjat kapnak.
 • Képesek lesznek a tanulók átlag életkorának megfelelő hazai vándortábor biztonságos és tartalmas levezetésére.
 • Megismerik és alkalmazzák a túrázáshoz, táborozáshoz szükséges normákat, szabályokat, jogszabályokat.
 • Alkalmassá válnak a veszélyhelyzetek elkerülésére, az esetleg szükséges egészségügyi tennivalók kiválasztására és megvalósítására.
 • Térképolvasói, tájékozódási gyakorlatra és a túraterületek bemutatására alkalmas ismeretekre tesznek szert.
 • Lehetőség nyílik további programok keretében szakmai körökhöz csatlakozni.

A továbbképzés lebonyolítása: A program döntően az előadókra, a résztvevők aktív tevékenységére, csoportos feladatmegoldására, interaktív tevékenységére és terepi gyakorlatokra épít. A hallgatók megismerik a vonatkozó természetjáró szakirodalom jellemző és elérhető írott és elektronikus forrásait. A 30 órás továbbképzés keretében a rövid előadásokon túl a jelenlévők a terepi gyakorlatokon keresztül is megismerhetik a túra- és táborvezetés releváns eszköztárát, az erdőpedagógia alapjait. A képzés során kialakulnak, fejlődnek a megvalósításhoz szükséges kompetenciák.

A képzés az elméleti oktatással kezdődik, ezt követően kerül sor a 3 napos gyakorlatra.

Elméleti képzés

2024. március 9. (szombat) 09:00-18:00; Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Budapest

Gyakorlati képzés (3 nap, péntek délutántól vasárnap délutánig)

A képzés terepen zajlik, előre meghirdetett időpontokban és helyszínen. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadják a szervezők. A létszámkeret 40 fő/időpont és helyszín. Egy-egy csoport minimum 15 fő jelentkezése esetén indul.

2024. március 22-24. Huszárokelőpuszta, Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskola

2024. április 12-14. – Huszárokelőpuszta, Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskola

2024. április 26-28. – Pusztavám, Vajda János Erdészeti Erdei Iskola

2024. április 26-28. – Visegrád, Madas László erdészeti Erdei Iskola

2024. május 3-5. – Visegrád, Madas László erdészeti Erdei Iskola

A képzés során az alábbi témakörök kerülnek sorra:

 • Turistaetika, jogi felelősség
 • Környezet- és természetvédelem
 • Tájékozódási ismeretek
 • Túra- és táborszervezés
 • Egészségügy
 • A terület (útvonal) jellemzése, értékei
 • Erdőpedagógia
 • Játékok

Értékelések, vizsgák

A képzés elméleti feladattal és terepi (döntően tájékozódási) vizsgával zárul. A vizsga a módszertani ismertek elsajátítását igazoló írásbeli feladatok elkészítéséből, illetve a gyakorlati vizsga elvégzéséből áll.

A sikeres vizsgát tett hallgatók tanúsítványt kapnak az akkreditált pedagógus továbbképzés elvégzéséről és jogosultak az Országos Erdészeti Egyesület által szervezett erdei vándortábor program táborszervezőknek és kísérőknek szóló kedvezményei igénybevételére.

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók

A jelentkezés időszaka: 2024. január 8. – 2024. február 11.

Képzési díj: 20.000 Ft

Jelentkezéshez regisztráljon az erdeivandor.hu oldalán és töltse ki a KÉPZÉS menüpont alatti űrlapot: https://regisztracio.erdeivandor.hu/

A képzésen való részvétel részben önköltséges (kedvezményes díj), részben az Erdei Vándortábor program támogatja. A képzés díja tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatás díját, a gyakorlati oktatás során szállás (2 éjszaka turistaházi elhelyezéssel) és étkezés költségeit, a tananyagot és a vizsgadíjat.

A befizetés módja: a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem későbbi tájékoztatása alapján.

További információ

 • Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) Továbbképző Központ (+36-30-176-6660 | erdeivandor@tf.hu)
 • Országos Erdészeti Egyesület (+36 20 229 2246 | info@erdeivandor.hu)

Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Továbbképző Központ

Cím: 1124 Budapest, Alkotás út 44.
Nyilv.szám: B/2021/001084
+36-30-176-6660, E-mail: erdeivandor@tf.hu

Vízi vándortábor-vezető pedagógus továbbképzés

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Vízi vándortábor-vezető akkreditált továbbképzést szervez pedagógusok számára.

A továbbképzés nyilvántartási száma: A/10337/2022

A képzéssel megszerezhető kreditpontok száma: 30

A továbbképzés megnevezése: Vízi vándortábor-vezető

A továbbképzés célja: pedagógusok felkészítése vízi vándortáborok vezetésére.

A továbbképzés célcsoportja: Minden olyan pedagógus végzettségű (tanítói vagy tanári szakon szerzett oklevéllel rendelkező), tanári vagy nevelői munkakörben tevékenykedő, aki rendelkezik vízitúrázási, vándortáborozási tapasztalattal illetve ilyen típusú megbízatást kap. A Bejárható Magyarország kerettanterv vízi orientációs változatát választó iskolák pedagógusai. Iskolai pedagógiai program részeként túraszakkörök, iskolai körök, civil és egyházi szervezetek, egyesületek, az iskolával együttműködésben lévő egyesületek pedagógus végzettségű dolgozói.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

 • egyetemi vagy főiskolai szintű tanári vagy tanítói szakon megszerzett pedagógusi diploma vagy oklevél.
 • legalább átlagos egészségügyi állapot igazolása házi/üzemi orvos által. (Kötelező formanyomtatvány nincs; javasoljuk, hogy az orvost tájékoztassa az igazolás céljáról: csoportos vándortáboros képzésen való részvétel.)
 • alapszintű úszástudás – testnevelő tanár végzettséggel rendelkezőknek nem szükséges igazolás erről, más szakos végzettségűeknek igazolás kiadására jogosult úszómestertől vagy úszóedzőtől kell a hivatalos igazolást beszerezni. Érdeklődni lehet az uszodáknál.

Miért érdemes a képzésben részt venni az érintett pedagógusoknak?

 • A kötelező pedagógus továbbképzésnek megfelelően biztosítják a kreditpontok megszerzését.
 • Képesek lesznek a tanulók átlag életkorának megfelelő vízi vándortábor biztonságos és tartalmas levezetésére.
 • Megismerik és alkalmazzák a vízitúrázáshoz, táborozáshoz szükséges normákat, szabályokat, jogszabályokat.
 • Alkalmassá válnak a veszélyhelyzetek elkerülésére, az esetleg szükséges egészségügyi tennivalók kiválasztására és megvalósítására.
 • Szakszerűen használni tudja a vízitúra során a vízi sporteszközöket.
 • Lehetőség nyílik további programok keretében szakmai körökhöz csatlakozni.

A továbbképzés lebonyolítása: A program döntően az előadókra, a résztvevők aktív tevékenységére, csoportos feladatmegoldására, interaktív tevékenységére és gyakorlatokra épít. A hallgatók megismerik a vonatkozó szakirodalom jellemző és elérhető írott és elektronikus forrásait. A 30 órás továbbképzés keretében a rövid előadásokon túl a jelenlévők a terepi gyakorlatokon keresztül is megismerhetik a vízitúra- és táborvezetés releváns eszköztárát. A képzés során kialakulnak, fejlődnek a megvalósításhoz szükséges releváns kompetenciák.

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók:

A képzés minden résztvevőnek 3 oktatási (1 elméleti és 2 gyakorlati) napból áll.

 • elmélet (szombati, egész napos elfoglaltság a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen 09:00-18:00)
 • gyakorlat (kötelezően választandó egy hétvége, vidéki helyszínen)

A továbbképzés óraszáma: 30 óra (elmélet és gyakorlat)

Meghirdetett időpontok:

ELMÉLET: 2024. április 13.

GYAKORLAT (egy időpont és helyszín kötelezően választandó!):

 • 2024. május 11-12. (Esztergom) VAGY
 • 2024. június 1-2. (Poroszló)

JELENTKEZÉS a tavaszi képzésre

PÓT-JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2024. április 1. 23:59

Az elméleti és gyakorlati képzés során az alábbi témakörök kerülnek sorra:

 • A továbbképzés rendszere és tematikája
 • Vízi turizmustevékenységek
 • Vízitúra története és hagyományok
 • A vízi turizmus jogi szabályozása
 • Kijelölt vándortábor útvonalak (évente újabb víztestekkel bővül)
 • Vándortábor pedagógiai koncepciója és feladatai
 • Biztonság, mentés, higiénia
 • Felkészülés és tervezés a vándortáborozásra
 • Terhelés-élettani, edzéselméleti folyamatok a vízitúrázás kapcsán
 • A magyarországi víztestek általános leírása, Duna-vízgyűjtő általános földrajza, vízrajza
 • A vízitúrázás, vándortáborozás térszínei, gyakorlati tapasztalatok
 • Evezés túrahajó típusokban (evezés, kormányzás elmélete és gyakorlata, versenytechnikák alkalmazása)
 • A vízitúrázás eszközei, hajóbeosztás, elhelyezkedés, a szerepkörök kialakítása
 • A vízitúrázás kialakult típusai, túratípusok jellemző összetevői
 • Szakmai kompetenciák (hajószállítás, optimális útvonal tartása, hatékony evezés, eredményes kormányzás, vészhelyzetek elkerülése, biztonsági követelmények betartása)
 • Teljesítménykritériumok (hajóba történő beszállás, átszállás, hajótípusok szerinti evezési technikák alkalmazása, haladási iránycélok elérése, haladás folyóvízen és állóvízen, kikötési technikák alkalmazása, víz- és időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodás, biztonságos segítési és mentési technikák begyakorlása)

Értékelések, vizsgák: A képzés írásbeli, szóbeli és gyakorlati (gyakorlatsor bemutatása a vízen) vizsgával zárul. A sikeres vizsgát tett hallgatók tanúsítványt kapnak az akkreditált pedagógus továbbképzés elvégzéséről.

A képzés díja: kedvezményesen: 15.000.- Ft/fő. A képzés díja tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatás díját; a gyakorlati oktatás, szállás (1 éjszaka elhelyezéssel) és étkezés költségeit, a tananyagot és a vizsgadíjat.

A tanfolyammal kapcsolatos további információ: Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF), Továbbképző Központ (+36-30-176-6660)

A vízi vándortáborral, útvonalakkal kapcsolatban további információ: Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Továbbképző Központ | 1123 Budapest, Alkotás út 42-48. | Nyilvántartási szám: B/2021/001084 | +36-30-176-6660, E-mail: vizivandor@tf.hu

Nyomtatás: