Testnevelő mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A szakot a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Tanárképző Intézete indítja.

A 4 féléves képzés célja:

A képzés célja, hogy a testnevelő tanári pályára készülő (MA és OT) hallgatókat olyan megalapozott tudással, gyakorlattal rendelkező szakemberek készítsék fel, akik a mindennapos gyakorlati tapasztalataikat képesek továbbadni, magas szintű szakmai elkötelezettség jellemzi őket, alkalmasak tanári kvalitásaikat a következő testnevelő tanári nemzedék felé közvetíteni.

Az tervezett képzési napok:

A képzés jelenleg nincs meghirdetve.

A képzés tömbösített formában, hétvégeken, pénteki és szombati napokon zajlik.

Elérhetőségek:

Kurucz Edina

oktatási referens - tanulmányi ügyek

+36-1-487-9295 | kurucz.edina@tf.hu

Oktatóink:

 • Általános és köznevelésjog: Dr. Szekeres Diána
 • EU alapismeretek: Dr. Farkas Péter
 • Köznevelési ismeretek: Dr. Borosán Lívia
 • Általános rendszerelmélet: Dubecz József
 • Általános menedzsment-, vezetés-, szervezéselmélet és módszertan: Dolnegó Bálint
 • Pályázatírási és projectmenedzsment ismeretek: Dr. Farkas Judit, Szász Tibor
 • Köznevelési rendszerek felépítése és működése: Dr. Albert Gábor
 • Általános és köznevelési szakkommunikáció: Dr. Kokovay Ágnes, Dr. Csepela Yvette
 • Pedagógus életpálya: Dr. Borosán Lívia
 • Oktatáselmélet és módszertan: Dr. Borosán Lívia
 • Szakpedagógia: Dr. Gombocz János
 • Köznevelési munkahatékonyság: Dr. Borosán Lívia
 • Általános és szakirányú teljesítmény diagnosztika: Dr. Uvacsek Martina
 • Értékelés a köznevelés rendszereiben: Dr. Gombocz János, Varga András, Takács Zoltán
 • Személyiség és közösségfejlesztés: Dr. Lénárt Ágota
 • A testnevelés elmélete és módszertana: Dr. Benczenleitner Ottó
 • Tantervelmélet és tanmenetkészítés: Dr. Hamar Pál
 • Az iskolai testkulturális képzés edzéselmélete és módszertana: Dubecz József
 • Szakterületi ismeretátadás és módszertan: Dr. Benczenleitner Ottó
 • Továbbképzés szervezés: Dr. Géczi Gábor
 • Nevelési-oktatási intézményvezető: Dr. Borosán Lívia
 • Mentori ismeretek: Takács Zoltán, Varga András
 • Egészség-, kisebbség és szociálpszichológia: Dr. Tóth László
 • Sajátos nevelési igény a közoktatásban: Dr. Tóth László
 • Betegség és sportsérülések utáni iskolai rehabilitáció: dr. Berkes István
 • Alkalmazott viselkedésterápiai alapismeretek: Dr. Tóth László
 • Addiktológia az iskolában: Dr. Sipos Kornél
 • Elhízás, kóros elhízás következménybetegségei és iskolai rehabilitálás: Dr. Mészárosné dr. Seres Leila
 • Természetes mozgásformák, iskolai gimnasztika oktatásmódszertan:Barsiné Dizmatesek Ibolya
 • Atlétika oktatásmódszertan: az Atlétika Tanszék oktatói
 • Torna oktatásmódszertan: Barsiné DI./Bordán Csaba
 • Sportjátékok oktatásmódszertan: Dr. Kovács Katalin, Dr. Ökrös Csaba, Balogh Judit, Jókay Zoltán, id. Dr. Tóth János, Nemes Gábor
 • Úszás oktatásmódszertan: Nagy Nikoletta
 • Küzdősportok oktatásmódszertan: Németh Endre
 • Tánc- , RG és alternatív mozgásformák oktatásmódszertan: Horváth A./Fajtné/Katus
 • Mozgáselemzés és méréstechnika Gréger Zsolt, Tuza Kornélia
 • Egyes életkorok nevelésének pszichológiája és pedagógiája: Dr. Tóth László
 • Szabadidősportok és testnevelési játékok oktatása:Dr. Kovács Katalin
 • Hospitálás: Dr. Benczenleitner Ottó
 • A testnevelés és sport oktatástechnológiája: Budai Csaba
 • A gyakorlatvezető /mentor/ pedagógiája: Takács Zoltán, Varga András
 • Iskolai oktatási és nevelési gyakorlat: Dr. Csepela Yvette

Felvételi követelmények

 1. A képzésre Testnevelő tanári végzettség (MA vagy Osztatlan testnevelő-gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár) egyetemi szintű képzésben szerzett végzettség birtokában lehet jelentkezni. További feltétel a legalább öt éves testnevelő tanári gyakorlat
 2. Önéletrajz
 3. Motiváció levél
 4. Felvételi beszélgetés a Testnevelési Egyetemen

A jelentkezés menete

 • Az testnevelő mentortanár szakirányú továbbképzésre jelentkezni a határidőre, szabályosan kitöltött jelentkezési lappal és a csatolt diploma másolattal lehet.
 • A szakirányú továbbképzés önköltséges, díja 250 000 forint/félév
 • Jelentkezni elektronikus formában lehet
 • Jelentkezési határidő: hamarosan
 • Felvételi interjú: pontos időpontjáról és helyszínéről a felvételi kérelem benyújtását követően küld írásos tájékoztatót az intézmény.
Jelentkezés hamarosan
Nyomtatás: