Sportszervező munkatárs szakképesítésre felkészítő szakmai képzés

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (E/2022/000004) sportszervező munkatárs szakképesítésre felkészítő szakmai képzést szervez 2023. őszi indulással (csak megfelelő létszámú jelentkezés esetén indítjuk):

  • programkövetelmény >>>
  • képzési tájékoztató >>>
  • képzési program >>>
  • tervezett ütemezés >>>

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A képzés célja, hogy a képzést elvégző személy mindazon kompetenciával rendelkezzen, amely a sportszervező munkatárs munkakör, feladatkör  ellátásához szükséges. Képes legyen közreműködni sportszervezetek, sportszövetségek szakmai feladatainak ellátásában, működésének biztosításában. Képes legyen közreműködni a sporttevékenység fejlesztését szolgáló projektek előkészítésében, lebonyolításában. Edzőtáborokat, sportversenyeket és egyéb sportrendezvényeket szervezzen. A sportrendezvény tervezésében, szervezésében aktív szerepet vállaljon. Tudja koordinálni a rendezvénnyel kapcsolatos marketingfeladatokat. Közreműködjön a tevékenységével összefüggő jogi és igazgatási feladatok ellátásában (egyeztetések, programok, engedélyek, nyilvántartások, jelentések, költségvetés stb.). Képes legyen ellátni a versenyek előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat (szakmai egyeztetés, forgatókönyv elkészítése, egészségügyi szolgálat igénylése, közreműködők biztosítása és tevékenységük megszervezése) és az utómunkálatokat. Cél, hogy részt vegyen a sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, valamint a sporthoz és rekreációhoz kapcsolódó rendezvényeket szervezzen.

Jelentkezési feltételek

  • érettségi végzettség
  • betöltött 18. életév

Jelentkezés módja

A szükséges dokumentumokat elektronikusan kell feltölteni a jelentkezési felületre. A jelentkezési határidő lejárta után értesítést küldünk a képzés indulásáról és a további teendőkről.

Költségek

A költségeket átutalással lehet befizetni az egyetem számlájára.

  • tandíj: ld. a képzési tájékoztatóban
  • szakmai vizsga: A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet.
  • A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpont alatt.

A tanfolyammal kapcsolatos további információ

Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (engedélyszám: E/2022/000004), Továbbképző Központ. Telefon: +36-30-176-6659, +36-30-176-6660; +36-1-487-9272, +36-1-487-9286. Email: tovabbkepzes@tf.hu

Jelentkezés
Nyomtatás: