Skip to main content

Vizi vándortábor-vezető

pedagógus továbbképzés

"(kötelező)" indicates required fields

Személyi igazolványban lévő adattal megegyezően!

Neme: *(kötelező)

Lakcím(kötelező)

Levelezési cím(kötelező)

Kérjük, olyan e-mailt adjon meg, amelyet napi szinten olvas, erre fogjuk küldeni a képzéssel kapcsolatos tudnivalókat. Felhívjuk figyelmét, hogy a freemail, citromail címekre való kézbesíthetőség gondot okozhat; sajnos nem tudunk felelősséget vállalni az ebből adódó kellemetlenségekért.
(napközbeni elérhetőség)

(Társadalombiztosítási Azonosító Jel)

Nem a betöltött munkakör, hanem a végzettség szerint.

Max. file size: 100 MB.
Max. file size: 100 MB.
Úszómester vagy úszóedző által kiadott igazolás.(kötelező)
Max. file size: 100 MB.
Az orvosi igazolás egy általános egészségügyi igazolás, kiadhatja háziorvos is.

Kérjük, válasszon a következő időpontok közül annak megfelelően, hogy mikor szeretne részt venni az ELMÉLETI oktatási napon! *:(kötelező)
(Helyszín mindkét időpontban ugyanaz: Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Budapest, 1123 Alkotás út 44.)
Kérjük, válasszon a következő időpontok közül annak megfelelően, hogy hol szeretné a képzést elvégezni*:(kötelező)
Felhívjuk figyelmét, hogy az itt megjelölt időponton módosítani csak és kizárólag akkor tud, amennyiben az újonnan módosítani kívánt időpontban és helyszínen a csoport még nem telt be és van szabad hely. Nyomatékosan felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a képzésen jelenléti ív aláírása minden nap kötelező, amelyet csak azon az időpontban és helyszínen tud megtenni, amely csoportba bejelentkezik.

Adatkezelés(kötelező)
Ezúton nyilatkozom, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Jelentkezésem elküldésével kifejezetten hozzájárulok, hogy a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, mint a képzés szervezői ("Szervezők") az adatvédelemről szóló jogszabályoknak megfelelően - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásai szerint - adataimat azok keletkezésétől (jelentkezési eljárás megindítása) - a jogszabályban előírt ideig és célból nyilvántartsa és kezelje. Adatkezelés célja: Pedagógus továbbképzésbe való bekapcsolódás, a képzés sikeres lebonyolítása, a képzés utókövetése. Az adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók, valamint államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.