Skip to main content

Felnőttképzési szolgáltatások

A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás: az előzetesen megszerzett tudás mérése (a képzésre jelentkező írásos kérése alapján biztosítandó)

Az előzetesen megszerzett tudás felmérése – a jogszabályi követelmények figyelembe vételével – a képzéseink iránt érdeklődő, képzéseinkre jelentkező potenciális résztvevők számára biztosított tevékenységünk/szolgáltatásunk.

Az előzetes tudás mérése annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész teljes óraszámának mértékéig felmenthető.

Az előzetesen megszerzett tudás felmérését a képzés kezdési időpontját (becsatlakozó résztvevő esetében a becsatlakozás időpontját) megelőzően folytatjuk le a helyszínen történő személyes megjelenés kötelezettségével.

Az előzetesen megszerzett tudás felmérését a képzési programban rögzített, az adott tananyagegységben megszerezhető kompetenciákra terjed ki, melyet írásbeli kérdések és/vagy gyakorlati feladatok megoldásán keresztül mérünk fel képzés részenként.

Egyértelműen beazonosítjuk az adott tananyagegység kompetenciaelemeit, aminek elsajátítására irányuló képzési rész alól a résztvevő felmentést kaphat a teljes óraszám mértékéig.

Előzetes tudásfelmérés alapján – megfelelő szintű teljesítés esetén – tananyagegység óralátogatása alól mentjük fel a képzésre jelentkezőt; a tanúsítvány kiadása előtti tananyagegység záró vizsgája alól ez nem jelent mentességet.

Az előzetes tudásfelmérést és a felmentést egyértelműen dokumentáljuk.